Visie

In deze tijd van communicatie kan de notaris zich niet meer verschuilen achter ambtelijke en hoogdravende taal. De opmerking “tekent u daar maar, dan komt alles goed”, met daarbij een zeer beperkte uitleg van de inhoud van de akte, gaat er bij de meeste mensen niet meer in. Dat kan ook niet meer.
Wij staan voor helderheid en streven naar duidelijke, eigentijdse taal. Onze akten zijn leesbaar. Wij geven u duidelijke uitleg, u begrijpt wat u tekent! 

Een goede communicatie heeft haar doel bereikt zodra uw wensen op de juiste wijze zijn vertaald in een akte of in een advies. Daar komen we samen. Vaak gaat het over belangrijke zaken in uw leven als gevolg van een gebeurtenis of juist om zaken te regelen voor de toekomst of zelfs voor na uw leven. Alle vragen moeten daarom gesteld kunnen worden en onduidelijkheden worden opgelost. Vanzelfsprekend horen we ook graag de dingen die niet goed zijn gegaan, daar leren we van.
De relatie met de klant is niet eenmalig, althans dat hopen wij. We willen aandacht besteden aan veranderingen in uw situatie en veranderingen in bijvoorbeeld wetgeving die van invloed kunnen zijn op uw situatie.