Wonen

 
U neemt in uw leven veel belangrijke beslissingen. EÚn van de belangrijkste is het kopen van een huis. Daar is doorgaans veel geld mee gemoeid. U neemt met de koop veel verplichtingen op uw schouders, en ook veel risico's. De meeste risico's kunnen worden voorkomen met een juridisch goed doortimmerde koopakte. De koopakte is de basis voor de uiteindelijke levering van uw huis, via de transportakte. Anders dan u misschien denkt, is er niets voorlopigs aan de koopakte. Alle reden om de koop grondig aan te pakken.

 

Van koop naar eigendom

Zelfs met een ondertekend koopcontract bent u nog geen eigenaar van het door u gekochte huis. In die fase staat het huis nog steeds op naam van de verkoper. Om het huis op uw naam te krijgen moet het eerst worden geleverd. Zodra de leveringsakte bij de notaris is ondertekend en is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster is het huis echt van u.

In tegenstelling tot de meeste andere aankopen is een mondelinge afspraak tot koop van een huis niet bindend. Als u een particuliere koper bent, hebt u een schriftelijke koopovereenkomst nodig. Maar let op! Als u een bod uitbrengt, bijvoorbeeld een bod gelijk aan de vraagprijs en verder geen voorwaarden stelt, kan de verkoper er van uit gaan dat u overeenstemming hebt met elkaar. In juridische zin is er sprake van wilsovereenstemming. De verkoper mag van u verwachten dat u meewerkt aan het opstellen van een schriftelijke koopovereenkomst.

In elk geval moet er uiteindelijk een schriftelijke koopovereenkomst zijn om de transportakte te kunnen opmaken en het huis daarmee eigendom van de koper te maken. Na het tekenen van de koopovereenkomst hebt u nog drie dagen bedenktijd. Daarin kunt u zonder boete of kosten onder de koop uit komen. Daarna bent u er aan gebonden tenzij er nog ontbindende voorwaarden voor de financiering van toepassing zijn. Wilt u er na die drie dagen nog onderuit, dan kost u dat geld.
Om te voorkomen dat een verkoper na ondertekening van de koopovereenkomst het huis nog aan iemand anders verkoopt voor een fors hogere prijs kunt u de koopovereenkomst door ons laten inschrijven in het Kadaster. Als de koop is ingeschreven bent u beschermd. De verkoper kan na inschrijving van de koopovereenkomst het huis binnen een periode van zes maanden niet aan een ander leveren. Ook bent u door de inschrijving beschermd tegen beslag of faillissement bij de verkoper.

Eigenaar

U wordt niet vanzelf eigenaar. Het is onze taak om te controleren of de verkoper ook daadwerkelijk als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd en of u bevoegd bent om te kopen en bijvoorbeeld niet onder curatele staat. Ook gaan wij na of alle gegevens over het pand en het perceel goed zijn beschreven. Zitten er aan uw nieuwe eigendom ook verplichtingen vast? Zoals een recht van overpad over uw terrein voor uw buurman.
Wij controleren ook of koper en verkoper aan de verplichtingen voldoen die in de koopovereenkomst zijn opgenomen. Zoals het nagaan of er op het moment van overdracht geen hypotheek of beslag meer op het huis rust en of de koopsom op onze derdengeldenrekening is overgemaakt.
Nadat de leveringsakte door alle partijen is ondertekend en een afschrift daarvan is ingeschreven bij het Kadaster ontvangt u van ons een officieel eigendomsbewijs.

Complexe gezinsrelaties

Familie- en gezinsrelaties zijn met de jaren complexer geworden. Er zijn steeds meer eenoudergezinnen en tweede of zelfs derde huwelijken en allerlei varianten daar tussen in. Om die reden moet ook een steeds groter deel van de werkzaamheden voor een leveringsakte op maat worden gesneden.
Niet altijd blijkt uit de aangeleverde documenten dat de verkoper gescheiden is of dat zijn echtgenote overleden is. Als de juridische positie van de verkoper anders is, dan uit de aangeleverde stukken blijkt, moeten wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld het opmaken van een verklaring van erfrecht of het regelen van een volmacht van de ex-echtgenoot of van de overige erfgenamen.
Ook onderzoek in de openbare registers kan leiden tot vervolgwerk. Bijvoorbeeld als de verkoper net failliet verklaard blijkt te zijn, dan moet de curator aan de verkoop meewerken. Of u hebt te maken met een minderjarige mede-erfgenaam, dan moet de kantonrechter toestemming tot verkoop geven.
Het kan ook zijn dat er andere, verouderde juridische beperkingen moeten worden opgeheven of juist nieuwe beperkingen moeten worden gevestigd.
 
Wilt u weten welke werkzaamheden in uw situatie nodig zouden kunnen zijn, klik dan op de informatielink op deze pagina. Wij nemen dan snel contact met u op.

Speciaal voor samenwoners

Wat maakt een huis kopen of huren voor samenwoners anders dan voor gehuwden? Lees hier alle risico's en mogelijkheden.

Loading...

Werkwijze

In de meeste gevallen zullen wij een schriftelijke opdracht ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een door de makelaar gestuurde koopovereenkomst. U ontvangt dan een bevestiging met een vragenlijst en een overzicht van hetgeen wij moeten doen om tot een goede overdracht te komen. Ook komt het voor dat partijen onderling een koopakte hebben opgesteld of deze willen laten opstellen door de notaris. Bij een hypotheek ontvangen we een opdrachtbrief van de bank, waarna contact met u wordt opgenomen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.