Offerte aanvragen

 
Vraag hier uw offerte aan. Na verzending ontvangt u zo spoedig mogelijk onze reactie.

Geslacht:

Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Kies offerte:Opmerking / vraag:

Velden gemarkeerd met zijn verplicht.

Voorwaarden bij offerteaanvraag

 
U kunt bij ons een offerte aanvragen voor een bepaalde akte. In de meeste gevallen geldt daarvoor een basistarief. In een aantal gevallen is een tarief moeilijk te geven omdat er nog geen bespreking heeft plaats gehad waarin uw wensen kenbaar zijn gemaakt. Als er wel een tarief is afgegeven en later blijken de werkzaamheden meer te zijn dan de gebruikelijke dan wordt voor het meerdere het uurtarief berekend. Dat wordt dan tijdens het traject aan u bekend gemaakt. Met name bij het afwikkelen van een nalatenschap wordt voornamelijk op basis van het uurtarief gewerkt. De prijs van testamenten die speciaal worden gemaakt om op termijn grote fiscale voordelen te behalen is gerelateerd aan deze besparing.
Voor een aantal akten geldt een korting wanneer deze in combinatie met elkaar worden opgemaakt. Bijvoorbeeld als u naast de leveringsakte van uw woning ook een hypotheekakte afsluit. Of als u naast het afsluiten van uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden ook testamenten laat opmaken. Voor het oprichten van meerdere BV’s geldt ook een korting.

De meeste mensen vragen een offerte in verband met de aankoop van een woning en/of het afsluiten van een hypotheek. In onze offerte worden de kadasterkosten ook meegenomen. Dat zijn de kosten die het kadaster ons berekend voor het doen van inzages en het inschrijven van de akten. Na het uitbrengen van deze offerte zult u bij ons geen onverwachte kosten tegenkomen, zoals nogal eens voorkomt. Behoudens de hierboven onverwachte extra werkzaamheden, brengen wij geen kosten in rekening bij:
  • het al dan niet gedwongen verzetten van een afspraak;
  • het niet op tijd ontvangen van de hypotheekstukken;
  • het extra bellen en verzoeken om toezending van de hypotheekstukken of aflossingsgegevens van de bank;
  • het niet tijdig ontvangen van een waarborgsom of bankgarantie;
  • het opvragen van de zakelijke lasten en de verrekening daarvan tussen partijen;
  • het opvragen van reserve- en onderhoudsfondsen bij de Vereniging van eigenaars bij de aankoop van een appartementsrecht;
  • het vragen van toestemming aan de gemeente bij overdracht van een erfpachtsrecht of bij een anti-speculatiebeding;
  • het maken van een onderhandse volmacht voor de aan- of verkoop; een volmacht voor een hypotheekakte is altijd een notariële akte en kost wel geld;