Een huis voor samenwoners

Een huis hebben is voor samenwoners heel iets anders dan voor getrouwde mensen. Om nagenoeg dezelfde rechten te krijgen als welke gehuwden op grond van de wet hebben, moeten samenwoners zelf regelingen treffen en vastleggen in een notariŰle akte. Dan krijgen de meeste afspraken dezelfde werking als de wettelijke rechten van getrouwde huisbezitters en ľ huurders.

Hebt u een koophuis of een huurhuis? Als u huurt hebt u al samenwoner niet automatisch woonrecht. Los van wat u met elkaar afspreekt in het samenlevingscontract is het het handigst als u beiden vanaf het begin als huurder in het huurcontract staat. Het huurcontract regelt de verhouding tussen u en de verhuurder.
Als u niet vanaf het begin als huurder in het huurcontract staat kunt u ľ als het huis wel uw hoofdverblijf is ľ na twee jaar samenwoning medehuurder worden.
U loopt risico als het huis waarin u woont op naam van uw partner staat. Als u het huis voor de helft koopt, moet u daarover overdrachtsbelasting betalen. Om dat te voorkomen kunt u in plaats daarvan in het samenlevingscontract afspreken dat u gedurende een bepaalde tijd een gebruiksrecht krijgt. U kunt in het samenlevingscontract ook afspreken dat een volgende huis dat voor bewoning door u beide wordt gekocht, deze op naam van uw beiden komt. Dan moet u ook goed vastleggen wie welk deel van de hypotheek- en andere lasten betaalt en wat de gevolgen daarvan zijn, bijvoorbeeld bij overlijden van een van u.

Verblijvingsbeding

Als een van u zou overlijden en u als achterblijvende partner in het huis wilt blijven wonen, dan hebt u een verblijvings­beding nodig. Neem die op in uw samenlevingscontract. Daarmee zorgt u er voor dat u de gemeenschap­pelijke goederen helemaal in eigendom krijgt.
Voor andere afspraken die u wilt maken in geval van overlijden hebt u een testament nodig. Zonder testament krijgt u erfrechtelijke problemen. En, een testament scheelt u uiteindelijk ook veel geld.

Wat is van wie

Hoe de toekomst ook verloopt, het is altijd belangrijk dat kan worden nagegaan wat van wie is. Bijvoorbeeld tegenover schuldeisers of erfgenamen. U bent formeel eigenaar van iets als het aan u geleverd is, als het op uw naam staat. Daarvoor is de tenaamstelling van een factuur voldoende bewijs.
Wilt u hierover niet in problemen komen, dan moet u een goede administratie voeren, facturen en bankafschriften bewaren, en aan het samenlevingscontract een lijst toevoegen waarop staat wat door wie afzonderlijk is ingebracht of gekocht en wat door u gezamenlijk.