Huwelijkse voorwaarden: uitkomst voor uw rechtspositie

Als u geen aanvullende regelingen treft in huwelijkse voorwaarden, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat het eigen vermogen dat u voor de trouwdatum heeft opgebouwd en erfenissen en schenkingen uw eigendom zijn en blijven. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Wilt u dat niet, dan hebt u huwelijkse voorwaarden nodig waarin u regelt wat u dan wel wilt.
Ook tijdens uw huwelijk kunt u huwelijkse voorwaarden opmaken (of wijzigen).
 
Voor geregistreerde partners heten de huwelijkse voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden worden ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het gebied waar u getrouwd bent. Dat register is openbaar en kan door iedereen worden ingezien.
Met huwelijkse voorwaarden wijkt u af van de wet. U mag huwelijkse voorwaarden invullen zoals u zelf wilt, de inhoud mag niet tegen andere wettelijke regels ingaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat u niet van de regels van 'gezinsbescherming' kunt afwijken en dat u altijd toestemming van uw partner nodig hebt om het gezamenlijke huis te verkopen of er een hypothecaire lening op af te sluiten. En ook onder uw onderhoudsplicht ten opzichte van uw partner kunt u niet uit.

Inhoud van huwelijkse voorwaarden

 • Regels over hoe u beider inkomen en vermogen verdeelt.
 • Een regeling van de compensatie voor de bereidheid van een van de partners om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet of minder te (kunnen) werken.
 • Bescherming van een bedrijf van een van u tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de ander.
 • Een regeling voor het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen in geval van echtscheiding.
 • Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.

Gevolgen voor de erfenis

Huwelijkse voorwaarden hebben alleen maar nut als u ze ook daadwerkelijk naleeft. Doet u dat niet, dan wordt u bij geschillen door de rechter beschouwd als gehuwd in gemeenschap van goederen. En ook is van belang dat u uw huwelijkse voorwaarden periodiek laat controleren op en aanpassen aan veranderingen in u beider persoonlijke situaties. Bijvoorbeeld omdat u een huis hebt gekocht, een bedrijf bent gestart, kinderen hebt gekregen, enzovoort. Eens per vijf jaar een vrijblijvend updategesprek op ons kantoor kan geen kwaad.

Controleer samen met uw partner elk jaar of u alle afspraken in de huwelijkse voorwaarden voor dat jaar bent nagekomen. Niet of niet volledig naleven van uw eigen afspraken brengt veel risico's mee. Vooral als het gaat om het verrekenbeding. Heel vaak wordt gekozen voor het jaarlijks verrekenen van het overgespaarde inkomen (totaal gezamenlijk inkomen minus kosten van gezamenlijke huishouding).
Als u niet jaarlijks verrekent, kan de rechter er bij echtscheiding van uitgaan dat u samen eigenaar bent van het totale vermogen.
Gelukkig kunt u het verzuim op elk moment goedmaken, behalve bij het einde van de relatie (scheiden of overlijden).

 • Als er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding staat, leef dat dan ook na.
 • Hebt u achterstand opgelopen bij de verrekening, maak dat dan in één keer goed met een onderlinge vaststellingsovereenkomst.
 • Bespreek dan ook alle financiële zaken en geef elkaar volledige inzage.
 • Hebt u een eenmanszaak, dan is het helemaal gevaarlijk om niet jaarlijks te verrekenen. Bij faillissement komt uw partner dan op de laatste plaats van schuldeisers.
 • Zorg er voor dat u eens per vijf, zes jaar uw huwelijkse voorwaarden in samenhang met uw testamenten opnieuw tegen het licht houdt. Omstandigheden kunnen zodanig veranderd zijn dat aanpassing nodig is (en geld oplevert).
 • Op 1 januari 2018 zijn er grote veranderingen doorgevoerd met de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Het is daarom zeker de moeite waard om uw afspraken te herijken.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...