Gezag en voogdij

Minderjarigen in Nederland staan volgens de wet onder gezag. Iedereen die jonger is dan 18 jaar is minderjarig. Over het algemeen hebben ouders het gezag. Als iemand anders het gezag uitoefent, is er sprake van voogdij. Bij voogdij gelden vrijwel dezelfde rechten en plichten als bij gezag.

Gezag

Getrouwde ouders en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan hebben automatisch het gezag over hun kinderen. Vrouwen die met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen ook automatisch samen het gezag over hun kinderen. Mannen moeten hiervoor extra stappen ondernemen. Bij samenwoners van verschillend geslacht moet de mannelijke partner het kind erkennen, wil hij gezagsrechten krijgen.
Het gezag over kinderen brengt rechten en plichten mee. Dat geldt voor ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag (bijvoorbeeld een ouder met een niet-ouder) en (gezamenlijke) voogdij (als het kind geen ouders meer heeft). U bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U bent ook diens wettelijk vertegenwoordiger. Minderjarige kinderen mogen in veel gevallen niet zelfstandig officiële handelingen verrichten. Dat doet u voor of namens het kind. Bijvoorbeeld met het zetten van een handtekening. U bent als wettelijk vertegenwoordiger in die gevallen ook wettelijk aansprakelijk voor het doen en laten van het kind. Ook beheert u het eventuele vermogen van het kind.
Wie 18 jaar of ouder is, niet onder curatele staat en niet aan een geestelijke stoornis lijdt, kan gezag en voogdij uitoefenen. Zodra een kind 18 jaar wordt, eindigen gezag en voogdij automatisch. Dat geldt ook voor kinderen die voordat ze 18 jaar worden, trouwen. Wel blijft u als ouders – of u nu gezag uitoefent of niet – onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.

Voogdij

Als u niet meer voor uw minderjarige kinderen kunt zorgen, dan wordt het gezag over de kinderen overgedragen aan één of meer voogden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u beiden tegelijk of snel achter elkaar zou overlijden of door omstandigheden niet meer in staat bent of wordt geacht voor uw kinderen te zorgen.
Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet onder curatele staan of aan een geestelijke stoornis lijden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...