Voogdij regelen in testament

Met een voogdijregeling in uw testament krijgt u maximale invloed op de beslissing wie voor uw minderjarige kinderen zorgt als u beiden bent overleden voordat de kinderen meerderjarig zijn. U kunt één of twee mensen aanwijzen die voogd over uw kinderen zouden moeten zijn.

Ook al regelt u de voogdij in een testament, helemaal zeker dat het ook zo wordt uitgevoerd bent u nooit. Degenen die u als voogden aanwijst zijn uiteindelijk – als het zover is – niet verplicht om de voogdij te aanvaarden. Ga daarom van tijd tot tijd na of de door u beoogde voogd(en) nog steeds bereid is (zijn) die taak op zich te nemen. Als uiteindelijk – mocht het zover komen – een beoogde voogd toch besluit van de taak af te zien, zoekt de rechter iemand anders die daar geschikt voor is.
 
De rechter komt er direct al aan te pas als u niet in uw testament hebt vastgelegd door wie u uw kinderen wilt laten opvoeden na uw dood. Hij raadpleegt de families en bekijkt samen met hun wat de beste oplossing is. Meestal wordt de beslissing in onderling overleg genomen. Als de rechter niet meteen een oplossing kan vinden – bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn – kan hij de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.
 
Het komt wel eens voor dat er in de familie- of vriendenkring niemand is die de voogdij over de kinderen op zich wil of kan nemen. Dan krijgt een voogdij-instelling het gezag over de kinderen. Die zal proberen een geschikt pleeggezin te vinden of het kind te begeleiden bij het zelfstandig wonen.
 
Als de beoogde voogd de voogdij aanvaardt, moet hij of zij eerst een bereidverklaring tekenen op de griffie van de rechtbank. Indien er meerdere voogden zijn, geldt dat voor hen beiden. Daarmee nemen zij de verantwoordelijkheid voor uw kinderen ook in juridische zin op zich.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...