Bewind, mentorschap en curatele

Soms zijn volwassen mensen niet (helemaal) in staat om voor zichzelf te zorgen. Dat kan uiteenlopende oorzaken hebben. Een verstandelijke handicap, een psychiatrische ziekte, een verslaving, enzovoort. Zij komen onder toezicht te staan van iemand die hun zaken voor hen gaat regelen. Toezicht is er in drie vormen: bewind, mentorschap en curatele.

Bewind

Als iemand zelf niet (meer) goed met zijn of haar geldzaken kan omgaan, kan een bewindvoerder uitkomst bieden. Die regelt alleen de financiŽle zaken voor degene wiens vermogen onder bewind is gesteld. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd. Dat kan op verzoek van de persoon in kwestie zelf, diens partner, familie of door de officier van justitie. De kring van verzoekers tot instelling en opheffing van de beschermingsmaatregel is uitgebreid naar anderen die daarbij belang hebben. Wiens vermogen onder bewind is gesteld heeft echter nog wel degelijk iets te vertellen en bepaalt voor veel handelingen samen met de bewindvoerder of deze gedaan mogen worden.
 
Bewindvoering biedt perspectief. Uit diverse onderzoeken is de laatste jaren gebleken dat er in de praktijk behoefte is aan bewindvoering, maar dat de daadwerkelijke stap niet zo makkelijk wordt genomen. Als dat wel gebeurt, wordt meestal een familielid of mantelzorger tot bewindvoerder benoemd. En die worden in de praktijk geconfronteerd met allerlei werkzaamheden en besluiten, waarvan ze zelf vinden dat ze er minder voor toegerust zijn. Daarom worden in toenemende mate notarissen als bewindvoerder benoemd. Zij zijn onpartijdig en onafhankelijk en beschikken over de administratieve organisatie om bewindvoeringen efficiŽnt te laten verlopen.

Mentorschap

Als iemand wel voor zijn financiŽle zaken kan zorgen, maar niet voor zijn verzorging, verpleging of op andere persoonlijke vlakken, dan kan de kantonrechter een mentor benoemen. Die geeft dan advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met de betreffende persoon beslissingen op deze gebieden.

Curatele

Curatele gaat veel verder dan bewind en mentorschap. Iemand die onder curatele wordt gesteld kan of mag over bijna niets meer zelf beslissen. Wil zo iemand iets kopen, huren of lenen, dan heeft hij toestemming nodig van de curator. Of iemand onder curatele gesteld wordt, beslist de rechter.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...