Uit elkaar na samenwonen

Soms bevatten samenlevingscontracten geen bepaling over uit elkaar gaan. Als dat wel het geval is en u hier in onderling overleg niet van afwijkt, gelden de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over de bezittingen of wie er in het huis mag blijven wonen. Zorg ook dat ľ wanneer u uit elkaar gaat ľ de afspraken goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant.

In het convenant regelt u wie welk deel van de spullen krijgt. Wat is eigenlijk van wie? Als duidelijk is wie bepaalde spullen heeft gekocht, zijn die ook eigendom van die persoon. Als dat niet duidelijk herleidbaar is, worden spullen beschouwd als gezamenlijk eigendom en moet het worden verdeeld. Hebt u samen een huis, dan kunt u dat verkopen of een van u beiden kan het overnemen. U kunt de afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant, vergelijkbaar met het scheidingsconvenant bij de beŰindiging van een huwelijk.

Als ze niet in het samenlevingscontract al geregeld zijn, zijn afspraken over partneralimentatie en pensioen ook bij het uit elkaar gaan niet nodig.

Als u onderling een convenant opstelt, bent u daarna afhankelijk van de bereidheid van uw ex-partner om de afspraken na te komen. Bij wanbetaling bijvoorbeeld kunt u niet zomaar een deurwaarder op iemand afsturen, maar moet u meestal een langdurige en kostbare procedure bij de rechter voeren. Dat wordt anders als u het convenant opneemt in een notariŰle akte. Daarmee kunt u de naleving zonder tussenkomst van de rechter afdwingen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...