Uit elkaar zonder langdurig proces

Alleen als de verhouding binnen een huwelijk zo moeilijk is geworden dat langer bij elkaar blijven niet mogelijk is, dan is volgens de wet echtscheiding mogelijk. Als een van beide partners aangeeft dat daar sprake van is, volgt de rechter dat altijd.

Tegenwoordig kiezen steeds meer scheidende echtparen voor de nieuwe mogelijkheid van scheiden in onderling overleg. Dat scheelt veel frustratie en veel geld! Scheiden in onderling overleg is erg geschikt voor stellen die hun scheiding zakelijk en redelijk ten opzichte van elkaar willen afhandelen. Dat heeft veel voordelen. Door belangrijke zaken zelf te regelen voorkomt u dat de rechter u iets onwelgevalligs oplegt. Het is ook beter voor de kinderen. Zij merken dat u zonder ruzie er probeert uit te komen. U blijft ook na de scheiding hun vader en moeder. U bent niet langer bezig met het conflict maar met de oplossing er van.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van echtscheidingen. Gedurende het proces helpen wij u bij het opstellen van het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan, bij het uitvoeren van uw huwelijkse voorwaarden en bij de verdeling van de spullen. In het vervolgtraject verzorgen wij de toedeling of overdracht van het huis en aanpassing van de hypotheek en van uw testament. Met onze notariŽle tussenkomst voorkomt u dat u in een langdurig scheidingsproces verwikkeld raakt, waarin u elkaar vanuit loopgraven bestookt.

Hoe werkt het?

Samen met ons maakt u een plan van aanpak. We maken samen met u afspraken over zaken die op korte termijn moeten worden geregeld, bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen en de kinderbijdrage, voorlopige partneralimentatie of een afspraak over het gebruik van uw huis.
Daarna komen in vervolggesprekken de overige te regelen zaken aan de orde. Hoeveel gesprekken hangt af van de vraag of u een eigen huis heeft of een huurhuis, of u in loondienst werkt of een eigen bedrijf heeft. Het hangt daarnaast ook af van de vraag of u samen in staat bent er snel uit te komen. Heel soms kan alles in één gesprek geregeld worden. Heel soms zijn er meer dan tien gesprekken nodig. In de meeste gevallen is er sprake van hooguit drie gesprekken.
Tot slot worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een scheidingsconvenant. Het concept daarvan krijgt u beiden toegestuurd, waarna aanpassingen nog mogelijk zijn. Het convenant wordt uiteindelijk door u beiden en door de notaris ondertekend.

Vastlegging in scheidingsconvenant

Als u het eens bent over de beŽindiging van uw huwelijk en de gevolgen daarvan, leggen wij dit voor u vast in een scheidingsconvenant. We doen dat in de vorm van een notariŽle akte. Dat betekent dat u, als de ander zijn of haar verplichtingen niet nakomt, niet de rechter hoeft in te schakelen om de naleving af te dwingen, maar bijvoorbeeld de deurwaarder kunt inschakelen om beslag te leggen op loon.
Een convenant draagt bij aan de snelheid waarmee de echtscheiding kan worden uitgesproken. En, zoals gezegd, u kunt er eenvoudig op terugvallen. In het convenant legt u afspraken vast over de zorg voor de kinderen, de financiŽle bijdrage voor de kinderen, partneralimentatie, verdeling van bezittingen en schulden .

Ouderschapsplan

Voor verzorging en opvoeding van de kinderen wordt een ouderschapsplan opgesteld. Die regeling is verplicht als er minderjarige kinderen zijn. Daarin regelt u de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders voor de kinderen. De wet gaat uit van gelijkwaardige verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders. Zijn de ouders niet getrouwd, dan heeft de vader even veel rechten als de moeder, mits hij ook het gezag heeft.  

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...