Belasting besparen met schenkingen

Wilt u iets schenken? Dan staat de Belastingdienst op de stoep van de ontvanger met een aanslag schenkbelasting. Tenminste, als u geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. Hoe bereikt u zoveel mogelijk voordeel?

U kunt uw kinderen belastingvrij geld schenken. In de praktijk komen schenkingen van ouders aan kinderen vaak voor. Bijvoorbeeld om de kinderen extra geld voor studie, eigen huis of als reserve mee te geven. Bijkomstig voordeel, en soms ook juist de reden om te schenken, is het verlagen van de toekomstige erfenis en daarmee ook het verlagen van verschuldigde erfbelasting later en de eigen bijdrage AWBZ.

Iedereen die iets erft, krijgt te maken met erfbelasting. Hoeveel de erfgenaam aan de Belastingdienst moet betalen, hangt af van de omvang van de erfenis en van uw (familie)relatie tot de erfgenaam. Over een deel van de erfenis hoeft de erfgenaam geen belasting te betalen, de overheid stelt jaarlijks de hoogte van de belastingvrijstellingen vast. Ook de hoogte van de vrijstelling hangt af van uw (familie)relatie met de erfgenaam.

Schenkt u iemand geld, dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. U kunt schenkingen in geld doen, maar ook in goederen. Ook kunt u een huis onder de marktwaarde aan uw kind(eren) verkopen; zij moeten dan over het verschil tussen marktwaarde en koopprijs belasting betalen. Of u verstrekt uw kind(eren) een renteloze lening, de fiscus ziet dan de in de markt gebruikelijke rente als schenking.

Belastingvrij schenken

Belastingvrij geld schenken lijkt niet zo ingewikkeld. U maakt gewoon het bedrag over naar de bankrekening van de ontvanger. Maar wat gebeurt er met dat bedrag als uw kind gaat scheiden van zijn of haar partner? En wat gebeurt er met dat bedrag als uw kind vˇˇr u overlijdt of als niet ieder kind hetzelfde bedrag geschonken heeft gekregen? Hierover moet u afspraken maken met de begiftigden. Over deze mogelijkheden lichten wij u graag nader in.
Wat kunt u zoal belastingvrij schenken?

Als ouder mag u jaarlijks een geldbedrag aan uw (klein)kinderen schenken. De fiscus past dat bedrag elk jaar aan. Schenkt u meer dan dat bedrag, dan moet uw (klein)kind over dat meerdere schenkbelasting betalen.

U mag ook schenkingen doen aan ôandere verkrijgersö, dat zijn mensen of organisaties die niet tot de kring van uw (klein)kinderen behoren of tot instellingen van algemeen nut (goede doelen) dan wel sociaal nut (dorpshuizen, sportverenigingen en dergelijke).

Eenmalig mag u aan kinderen tussen 18 en 40 jaar een groter bedrag overmaken. Het maakt verschil uit of u dat doet ter vrije besteding dan wel een huis kopen of verbouwen. U moet deze eenmalige schenking wel opgeven bij de Belastingdienst. Deze aangifte voor de Belastingdienst kunnen wij voor u verzorgen. Schenkt u het grotere bedrag voor de studie van uw kind, dan moet u hiervoor een notariŰle akte laten opstellen.
 
Zie voor de vrijstellingen in 2023 het overzicht Schenk- en erfbelasting 2023.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...