Vermogensoverdracht bespaart belasting

Vermogensoverdracht – ook wel estate planning – omvat de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht. Doel is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan, heeft alles te maken met schenk- en erfbelasting en AWBZ.

Hoe groter uw erfenis, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Hoe voorkomt u dat? U kunt, zonder uw totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlagen dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. U krijgt in dat traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht en met wezenlijke vragen zoals “moeten wij onze huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet” en “is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?” Hoe dan ook, de te treffen regelingen moeten naadloos op elkaar aansluiten om uw doel te bereiken. Zo'n plan, dat maken wij graag samen met u.

Estate planning is een combinatie van testamenten, huwelijkse voorwaarden en een schenkingsplan. Daar komt van alles bij kijken: fiscale gevolgen, juridische gevolgen (regelingen), sociale gevolgen (familiesfeer) en emotionele gevolgen (bij u zelf). Dat vraagt om een gedegen afweging, waarin u alle voor- en nadelen tegen elkaar kunt afzetten.

Voorbeelden

  • Als u jarenlang uw kinderen jaarlijks € 6.035 schenkt (belastingvrije grens 2023), dan betaalt u minder vermogensrendementsheffing in box 3. Dat voordeel kan uiteindelijk oplopen tot duizenden euro's.
  • Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is de vermogensverhouding tussen u en uw partner niet in evenwicht? Met het opheffen of omzetten (naar een finaal verrekenbeding) van uw huwelijkse voorwaarden wordt u beiden eigenaar van de helft van het totale vermogen, zodat er minder erfbelasting over de nalatenschap hoeft te worden betaald.
  • Maak gebruik van de eenmalige mogelijkheid om elk van uw kinderen € 28.947belastingvrij te schenken. Als het geld wordt besteed aan het kopen of verbouwen van een huis dan mag u zelfs € 60.298 belastingvrij schenken.
  • Goede doelen die onder de ANBI-regeling vallen – Algemeen Nut Beogende Instellingen – hoeven helemaal geen schenkbelasting te betalen, maar ontvangen de gehele schenking netto. Dat geldt ook voor “Sociaal Belang Behartigende Instellingen” (SBBI), zoals dorpshuizen of sportverenigingen.
  • Heeft u een onderneming, dan gelden er ook vrijstellingen als u (delen van) uw onderneming aan uw opvolger wilt schenken.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...