Wettelijke regels erfrecht

De wet waarin het erfrecht wordt geregeld heeft het goed voor met de langstlevende echtgenoot. Moest voorheen de echtgenoot via een testament worden beschermd tegen de aanspraken van uw eventuele kinderen, tegenwoordig is dat in de wet verankerd met de wettelijke verdeling.

Uw kinderen moeten vrijwel altijd wachten op hun deel van de erfenis totdat ook uw echtgenoot is overleden. Hun erfdeel wordt een vordering op uw echtgenoot. Die vordering kunnen zij niet opeisen zolang uw echtgenoot leeft, behalve wanneer deze failliet zou gaan of in de schuldsanering terecht komt.

Voorwaarde voor deze regeling is uiteraard dat u getrouwd was op het moment van overlijden en ten minste één kind achterlaat. Uw echtgenoot wordt eigenaar van al uw bezittingen en moet al uw schulden betalen. Uw kinderen hoeven niet voor deze schulden op te draaien. Het grote voordeel voor uw echtgenoot is dat hij of zij vrij kan beschikken over het hele vermogen en ongestoord verder kan leven. Met andere woorden, hij of zij blijft goed verzorgd achter.

Let op: Kinderen kunnen niets opeisen, maar de belasting over de erfenis moet wel binnen een jaar worden afgerekend.
Over de vordering die de kinderen op uw echtgenoot hebben, wordt een rentepercentage berekend, maar alleen voor zover de marktrente boven de 6% is. De rente wordt jaarlijks aan de vordering toegevoegd. Mocht er ľ bij normaal ongestoord verder leven van uw echtgenoot - bij diens overlijden minder vermogen zijn dan de gezamenlijke vordering van uw kinderen, dan erven uw kinderen uiteindelijk minder dan wat zij op grond van hun vordering verwacht hadden. Zij kunnen uw echtgenoot tijdens diens leven niet dwingen om dat deel van het vermogen beschikbaar te houden.
 
Hoewel de kinderen nog niet over hun erfenis kunnen beschikken, moet er al wel erfbelasting over de erfenis worden betaald. Dit bedrag moet door uw echtgenoot worden voorgeschoten. Dit kan lastig zijn als uw vermogen grotendeels in uw woning zit. In een testament kunt u aanpassingen op de wettelijke verdeling maken waarmee u voorkomt dat uw echtgenooot erfbelasting moet voorschieten.

Afwijken van de wet

U kunt met een testament ook anders afwijken van deze wettelijke verdeling. Bijvoorbeeld door het rentepercentage van de vordering te verhogen of de vordering opeisbaar te maken in het geval uw echtgenoot hertrouwt. Een kind onterven of juist ľ als u beiden kinderen uit eerdere relaties heeft ľ eigen kinderen en stiefkinderen gelijk behandelen.
Als uw echtgenoot de wettelijke verdeling niet wil, dan kan ook hij of zij die opzij zetten. Dat moet binnen drie maanden na uw overlijden worden vastgelegd in een notariŰle akte.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...