Wie zijn mijn erfgenamen?

Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Daar zijn standaardregels voor. Met een testament kunt u daar van afwijken. Uw nalatenschap (de erfenis) wordt bepaald door uw vermogen, dat zijn uw bezittingen en schulden. Het vermogen dat u nalaat,  gaat over op uw erfgenamen. Wilt u invloed op wie welke delen van uw vermogen krijgt, maak dan gebruik van de mogelijkheid om een testament op te maken.

De wet bevat de standaardregels. Uw erfgenamen worden in drie groepen verdeeld, die ook in volgorde van rangorde aan de beurt komen. In dit wettelijk erfrecht komen alleen bloedverwanten in aanmerking voor uw erfenis. Voor uw partner (echtgenoot, geregistreerd partner of partner die aan bepaalde wettelijke eisen voldoet) is een uitzondering gemaakt op deze regel.
  1. Groep 1: Uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw kinderen. Zij erven elk een even groot deel.
  2. Groep 1A: Uw kleinkinderen
  3. Groep 2: Alle overige verkrijgers (ouders, broers, zussen, grootouders en overgrootouders)
Als er uiteindelijk ook geen bloedverwanten in groep 3 blijken te zijn, dan is de Staat der Nederlanden de gelukkige. Dat kunt u voorkomen met een testament.

Meer informatie?

Notaris contactWilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Loading...