Erfenis afwikkelen is ingewikkelde bezigheid

In de verdrietige situatie die een overlijden met zich mee brengt, moeten tal van zaken geregeld worden. Daar weet niet iedereen altijd even goed raad mee. Organisatorische zaken, regels, verplichtingen en administratieve zaken vragen aandacht. Hoe te handelen?

De afwikkeling van een nalatenschap omvat drie stappen: de verklaring van erfrecht, de aangifte erfbelasting en de verdeling van de nalatenschap.
Het afwikkelen van nalatenschappen is een van de taken die ons als onpartijdige en onafhankelijke instantie worden toevertrouwd. In een aantal specifieke situaties is onze tussenkomst zelfs verplicht. Dat geldt onder meer bij minderjarigheid van een of meer erfgenamen, als het vermogen van een erfgenaam onder bewind staat of de erfgenaam onder curatele staat, als er panden of grond in de nalatenschap zitten en als het huis of de aandelen in de BV van de overledene naar één van de erfgenamen moet gaan.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht geven wij af na controle op de aanwezigheid van een testament bij het Centraal Testamenten Register, controle van de persoonsgegevens van de overledene en de erfgenamen. Dit kan afhankelijk van de situatie enkele dagen tot enkele weken duren. Soms zelfs langer als erfgenamen in het buitenland moeten worden opgespoord. Met de verklaring van erf­recht kan de nala­tenschap afgewikkeld worden.

Executeur

Ging de overledene er van uit dat de erfgenamen de nalatenschap samen en in onderling overleg zullen afwikkelen? Of heeft de overledene het zekere voor het onzekere genomen en is één persoon belast met de praktische werkzaamheden die een overlijden met zich meebrengen? De overledene heeft dan een executeur in het testament benoemd.
Een executeur handelt de verdeling van de erfenis af. Hij beheert de volledige nalatenschap en heeft zeggenschap over alle bezittingen. Namens de erfgenamen moet hij eventuele schulden voldoen. Aan hem kunnen ook speciale activiteiten opgedragen zijn; zaken die de overledene graag geregeld of uitgevoerd heeft. De executeur maakt een beschrijving van de boedel, dat zijn alle bezittingen en schulden die de overledene heeft nagalaten en hij moet de legaten afgeven en uitkeren. Hij is verantwoording schuldig aan de erfgenamen.
De executeur is verplicht de aangifte te doen voor de erfbelasting. Hij is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting.
Zijn loon wordt in de wet geregeld: één procent van het totale vermogen op de dag van overlijden. U kunt ook een andere beloning in uw testament regelen, in percentage of een legaat van een geldbedrag. In toenemende mate worden notarissen vanwege hun onpartijdige en onafhankelijke positie tot executeur benoemd en vanwege de aansprakelijkheid voor betaling van de erfbelasting.

Aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver aanvaarden, verwerpen of bene­ficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden betekent dat u ook eventuele schul­den aanvaardt. U hoeft daarvoor niet per se schriftelijk te aanvaarden. Als u zich als erfgenaam gedraagt, hebt u stilzwijgend zuiver aanvaard. Bij het opstellen van de verklaring van erfrecht vragen wij of u de nalatenschap wilt accepteren. Het verwerpen van een nalatenschap vergt enkele forma­liteiten bij de rechtbank.
Weet u niet zeker of de nalatenschap een positief saldo heeft, dan kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U wordt dan niet aansprakelijk voor de schulden, u aanvaardt alleen iets uit de nalatenschap als er een positief saldo is. Ook hiervoor gelden enkele wettelijke formaliteiten bij de rechtbank.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contact-formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 


Loading...